monte cassino

2014

Z okazji 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino powstało Muzeum 2 Korpusu Polskiego przy Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino we Włoszech. W centrum ekspozycji znajduje się wykonany przeze mnie żeliwny medalion z wyrzeźbioną mapą z granicami z 01.09.1939 r. Relief przedstawia szlak wojenny 2 Korpusu gen. Władysława Andersa od Buzułuku do Londynu.

Medalion ma średnicę 2m i wagę 400 kg. Na jego obwodzie umieściłem w trzech językach (polskim, włoskim i angielskim) spiżowy napis ODYSEJA 2 KORPUSU. Z brązu wykonane są również zewnętrzne obręcze medalu jak i najważniejszy „złoty szlak” żołnierzy polskich od Buzułuku do Boloni.

http://www.rzym.msz.gov.pl