from Manila to Dhaka

07.10.2019 - 31.10.2019

National Commission fro Culture and the Arts
Republic of the Philippines
Manila

kostka
Jest to hiperrealistyczny odlewem, sprasowanej kostki puszek. Odlew wykonany jest z aluminium, odzyskanego z tych puszek, metodą traconego wosku. Obiekt, który dotyka problemu konsumpcjonizmu, uzależnienia i zaniedbywania środowiska Filipiny stały się wysypiskiem świata. Pozornie pospolity obiekt po moim pomysłowym recyklingu na pierwszy rzut oka nie zmienia swojego wyglądu. Nadal wygląda jak kosz na śmieci. Umieszczam go między termo-formowanymi płytami z pleksiglasu. Staje się zarówno obiektem irytacji i pożądania. To dzieło sztuki. Dla mnie „Kostka” to po prostu ślad pociechy alkoholowej. To przewrotny żart. Stworzyłem ekskluzywny przedmiot, przetapiając sprasowane puszki na rzeźbie, która wygląda identycznie jak  kostka sprasowanych puszek. Nie udzielam odpowiedzi, wskazuję problem.

the cube
It is a hyper-realistic cast, pressed cubes of cans. The cast is made of aluminium, recovered from these cans, a classic technique of lost wax. Object that touches the problem of consumerism, addiction and the problem of the environmental pollution. The Philippines has become a landfill of the world. A seemingly common object after my artful recycling, at first glance, does not change its appearance. It still looks like a trash cube. I place it between thermoformed plexiglass plates. It becomes both an object of irritation and desire. It is a work of art. For me, “The Cube” is simply a trace of alcohol solace. It is a perverse joke. I created an exclusive object by melting the pressed cans on to a sculpture that is a bit reminiscent of pressed cans. I do not give an answer, I indicate the problem.
Antoni Grabowski