crp oronsko

balance
2021

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
SIŁY NATURY

https://rzezba-oronsko.pl/wystawy/sympozjum-rzezby-wspolczesnej-2021-sily-natury/

równowaga
„Zmysł równowagi umożliwia czucie położenia i ruchów ciała w przestrzeni. Mieści się w błędniku błoniastym,
w uchu wewnętrznym. Tworzą go dwa narządy otolitowe: woreczek i łagiewka oraz 3 kanały półkoliste.” *

„Ataraksja (z greki- brak zamętu, niepokoju) niewzruszoność, równowaga ducha, ideał spokoju wewnętrznego człowieka. Stan osiągany przez wyzbycie się nadmiernych pragnień oraz lęku przed śmiercią i cierpieniem, a znajdowaniem radości duchowych, których źródłem jest cnota i rozum…W psychologii ataraksja to pewnego rodzaju obojętność na własną krzywdę- nie przejmowanie się swoimi problemami, podchodzenie do nich z dużym dystansem. Ludzie z taką cechą są bardzo zrównoważeni psychicznie, najczęściej też nie płaczą. Reakcja na bodźce zewnętrzne jest u nich minimalna”.**

W trakcie trwania Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja II: 2021, „Siły Natury” odnoszę się do grawitacji i równowagi. Pojęcie równowagi automatycznie wiąże się
z jej uratą, z wytrąceniem z równowagi.
Planuję wykonana kolumna ma wysokości 630 cm z podstawą  obiekt ma 650 cm o średnicy 80 cm, obiekt działa jak wańk- wstańka jest wykonana z włókna węglowego.

* Alan Longstaff: “Neurobiologia- krótkie wykłady”.
Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2006. ISBN 83-01-13805-X.
** Zbigniew Nerczuk: Ataraksja. Słownik filozofii. Jan Hartman.
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006,s. 22 ISBN 83-7435-267-1.