Antoni Grabowski

Urodzony w Zakopanem w 1967 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1986-1991. W latach 1994-1995 był stypendystą DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej)
w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. W 2001 zrobił przewód kwalifikacyjny I stopnia.

Od 1992 roku pracował jako asystent w Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku akademickiego 2003/2004 prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W 1992 roku został laureatem pierwszej nagrody w Konkursie Młodych Artystów Polskich na Dzieło Plastyczne zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej  w Polsce w Galerii Appendix.
Jest autorem żeliwnych ksiąg: „Dekalog” oraz „Siedem grzechów głównych”. Od 1999 roku tworzy kolekcję „Odcisków ciał” przyjaciół, które prezentował na wystawie „Wojna w Czlowieku” jako „Purgatorium” (czyściec).
Jest autorem instalacji pt. „SALIGIA” składającej się z siedmiu czterometrowych kolumn – „waniek-wstaniek”, prezentowanej na dziedzińcu budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
w Warszawie w październiku 2015 roku oraz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku od 8 kwietnia do 18 maja 2016 roku.Wielokrotnie podejmował się realizacji scenografii oraz happeningów. Ma na koncie kilka realizacji
w przestrzeni miejskiej np.: Planety Układu Słonecznego pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu oraz koncepcję zagospodarowania przestrzennego placu św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
W 2014 roku wykonał z żeliwa i brązu dwumetrowy medalion poświęcony „Odysei 2. Korpusu”, który został zamontowany na Monte Casino we Włoszech w 70. rocznicę bitwy.

Antoni Grabowski

Born in Zakopane in 1967. He studied at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts of Warsaw in 1986-1991. Between 1994-1995 he was a grantee of DAAD (German Academic Exchange Service), based at Kunstakademie Düsseldorf (Germany). In 2001 he was conferred a DFA degree.

In1992 he was hired for the position of a teaching assistant at the Sculpture Studio of the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts of Warsaw. Since the academic year 2003-2004 he has been the leader of the Sculpture Studio of the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts of Warsaw.

In 1992 he was awarded the First Prize in the Polish Young Artist Competition honouring the best artwork, organized under the auspices of EEA mission in Poland, and his work was exhibited at the Appendix Gallery.

The Artist created cast iron books entitled “Decalogue” („Dekalog”) and “Seven Cardinal Sins” („Siedemgrzechówgłównych”). Since 1999 he has been committed to create an art collection of ”Body Casts” („Odcisków ciał”) of his friends which was exhibited at the art show “War in Man” („Wojna w Czlowieku”) as a part of his series “Purgatory” („Purgatorium”).

In October 2015 the artist created an installation entitled „SALIGIA”,showing seven four-metre-high columns– „wobbly men” – exhibited in the courtyard of the building of the Academy of Fine Arts of Warsaw  and then from 8 April to 18 May 2016 at the Centre for Polish Sculpture in oronsko. Antoni Grabowski has designed many stage projects and appeared in a number of happenings. His works are alsoshown in city art spaces, e.g. Planets of the Solar System (Planety Układu Słonecznego) by the Copernicus statue in the Krakowskie Przedmieście Street, Warsaw, and heis also the author of the concept of space development of the St John Paul II Square in Grodzisk Mazowiecki. In 2014 the artist made a two-metre medal of cast iron and bronze which was installed in Monte Cassino (Italy)to commemorate the “2nd Corps odyssey” on the 70th anniversary of the battle.