Antoni Grabowski

Urodzony w Zakopanem w 1967 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1986-1991. W latach 1994-1995 był stypendystą DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie.

Od 1992 roku pracuje, a od roku 2003 prowadzi Pracownię Rzeźby i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora uczelni.

W 1992 roku został laureatem pierwszej nagrody w Konkursie Młodych Artystów Polskich na Dzieło Plastyczne zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej  w Polsce w Galerii Appendix. Jest autorem żeliwnych ksiąg: „Dekalog” oraz „Siedem grzechów głównych”. Od 1999 roku tworzy kolekcję „Odcisków ciał” przyjaciół, które prezentował na wystawie „Wojna w człowieku” jako „Purgatorium” (Czyściec). Jest autorem instalacji pt. „SALIGIA” składającej się z siedmiu czterometrowych kolumn – „waniek-wstaniek”. Ma na koncie kilka realizacji w przestrzeni miejskiej np.: Planety Układu Słonecznego pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W 2014 roku wykonał z żeliwa i brązu dwumetrowy medalion poświęcony „Odysei 2 Korpusu”, który został zamontowany na Monte Casino we Włoszech w 70 rocznicę bitwy. Wziął udział w 18th Asian Art Biennale Bangladesh 2018. W 2019 r. udział w wystawie: From Lopez to Dhaka: Unity in Diversity, An exchange Project” w NCCA Gallery Republic of the Philippines. Podczas II Sympozjom Rzeźby w CRPO wykonał 6,5 metrową kolumnę z włókna węglowego pt.: „Równowaga”.

Antoni Grabowski

Born in Zakopane in 1967. He studied at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1986-1991. In the years 1994-1995 he was a DAAD (German Academic Exchange Center) scholarship at the Academy of Fine Arts in Düsseldorf. He has been working since 1992, and since 2003 he has been running the Sculpture and Drawing Studio at the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw, currently as a university professor. In 1992, he won the first prize in the Competition of Young Polish Artists for a Fine Artistic Work organized by the Representation of the European Economic Community in Poland in the Appendix Gallery. He is the author of the iron books: „The Decalogue” and „Seven Deadly Sins”. Since 1999, he has been creating a collection of „Body prints” of friends, which he presented at the exhibition „War in Man” as „Purgatorium” (Purgatory). He is the author of the installation entitled „SALIGIA” consisting of seven four-meter columns – „waniek -stan”. He has completed several projects in urban space, e.g. Planets of the Solar System at the Copernicus Monument in Krakowskie Przedmieście. In 2014, he made a two-meter-long medallion in cast iron and bronze dedicated to the „Odyssey of the 2nd Corps”, which was installed at Monte Casino in Italy on the 70th anniversary of the battle. He took part in the 18th Asian Art Biennale Bangladesh 2018. In 2019 he participated in the exhibition: From Lopez to Dhaka: Unity in Diversity, An exchange Project ”at NCCA Gallery Republic of the Philippines. During the 2nd Sculpture Symposium at CRPO, he made a 6.5-meter-long carbon fiber column entitled: „Balance”.